NAW of betaalgegevens wijzigen

    Je kunt zelfstandig (en eenvoudig!) je gegevens bij ons aanpassen via je eigen Mijn Bereik account. De inloggegevens voor deze omgeving heb je opgegeven tijdens het aanmeldproces.

    Je kunt inloggen op de volgende pagina; https://mijn.bereik.io .

    Klik vervolgens rechts bovenin het scherm op "Mijn Gegevens" (of klik hier). Op deze pagina vind je de reeds bij ons bekende NAW gegevens en de betaalwijze die op dit moment door ons wordt gebruikt.

    Wijzigingen worden direct doorgevoerd. Let wel dat wanneer je je betaalwijze aanpast, deze wijziging pas bij de eerstvolgende factuur van kracht zal zijn.